psychonauta

Psychonauta to osba która przy użyciu substancji psychodelicznych przmierza swój umysł. [cdn.]