Changa – zioła nasycone DMT – palone DMT

Changa to mieszanka zawierająca DMT i inne psychoaktywne zioła, która jest palona przez wielu ludzi zarówno w celach duchowych, jak i rekreacyjnych. Wiele osób twierdzi, że używanie Changa może przynieść pozytywne doświadczenia, ale jednocześnie istnieją też doniesienia o nieprzyjemnych skutkach ubocznych i reakcjach niepożądanych. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu, co to jest Changa, skąd pochodzi i jakie są związane z nią ryzyka. Zwrócimy uwagę na fakt, że Czanga jest nielegalna w wielu krajach i może być uważana za substancję kontrolowaną. Mówmy ostrożnie i świadomie, zanim zdecydujemy się na jej użycie.

Changa – mieszanka z DMT do palenia

Changa to mieszanka zawierająca DMT i inne psychoaktywne zioła, która jest palona przez wielu ludzi zarówno w celach duchowych, jak i rekreacyjnych. Wiele osób twierdzi, że używanie Changa może przynieść pozytywne doświadczenia, ale jednocześnie istnieją też doniesienia o nieprzyjemnych skutkach ubocznych i reakcjach niepożądanych. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu, co to jest Changa, skąd pochodzi i jakie są związane z nią ryzyka. Zwrócimy uwagę na fakt, że Czanga jest nielegalna w wielu krajach i może być uważana za substancję kontrolowaną. Mówmy ostrożnie i świadomie, zanim zdecydujemy się na jej użycie.

Skąd pochodzi czanga?

Changa to mieszanka składająca się z DMT i innych składników, która jest palona jako źródło halucynacji. Changa jest mieszanką, która powstała w Australii w latach 90-tych i od tamtego czasu stała się popularna w wielu częściach świata, zwłaszcza w Europie i Ameryce Południowej. W przeciwieństwie do innych form DMT takich jak ayahuasca, changa jest łatwiejsza w użyciu i nie wymaga specjalnego przygotowania ani obrzędu. Changa jest często produkowana przez użytkowników, którzy łączą DMT z innymi składnikami, takimi jak liście krzewów, takie jak chacruna, albo z innymi rodzajami tytoniu. Mieszankę tę następnie pali się, co powoduje wytworzenie halucynacji. Chociaż czanga jest mniej znana niż ayahuasca, staje się coraz bardziej popularna jako alternatywa dla tych, którzy chcą doświadczyć efektów halucynacyjnych DMT, ale nie chcą uczestniczyć w tradycyjnych ceremoniach związanych z ayahuascą.

DMT — co to za substancja?

DMT, czyli N, N-dimetylotryptamina, to silny halucynogen o uznanej reputacji jednego z najmocniejszych tego typu substancji na świecie. W ludzkim i wielu innych gatunkach zwierząt ciałach występuje naturalnie, choć powodu tego nie jest jeszcze do końca znany. DMT jest chemicznie zbliżony do serotoniny, która jest neuroprzekaźnikiem organizmu. Receptory serotoniny w naszym ciele odpowiedzialne są za reakcję na DMT, tak samo, jak na inne psychodeliki, takie jak LSD, meskalina czy psylocybina.

Doświadczenie z DMT jest często opisywane jako potężne i głęboko transformujące. Substancja ta jest określana jako “enteogenna”, co oznacza, że ukazuje w nas boskość. Opowiadanie o swoim doświadczeniu może być trudne, ponieważ może być ono niemożliwe do opisania słowami. Osoba, która go przeżyła, może jednak odczuwać trwałe skutki i mieć poczucie, że ich życie zostało na trwałe zmienione. Jeden ze świadków, który przeżył ceremonię z udziałem DMT, opisał swoje doświadczenie jako coś, co wciąż wpływa na jego życie i czego nie jest w stanie opisać słowami. Został on nawet poproszony przez szamana, który prowadził ceremonię, aby nie dzielił się szczegółami swojego doświadczenia. Mimo to, po doświadczeniu, napisał kilka fragmentów, które, jak twierdzi, są istotne i pełne lekcji, które można zastosować w swoim życiu.

Do czego jest używana Changa?

Changa jest głównie używana do celów duchowych i rekreacyjnych. Wielu użytkowników donosi o doświadczeniu intensywnych stanów wizji i głębokich przemyśleń duchowych pod wpływem narkotyku. Niektórzy używają Changa jako narzędzia do samodoskonalenia i osobistego rozwoju, podczas gdy inni używają jej tylko dla jej działania odmiennie oddziałującego na umysł.

Czy czanga jest bezpieczna do palenia?

Podobnie jak przy każdym środku psychoaktywnym, istnieje ryzyko związane z paleniem czanga. Skutki działania narkotyku są nieprzewidywalne i mogą się znacznie różnić w zależności od osoby. Ponadto brak jest badań nad długoterminowymi skutkami używania Changa, a narkotyk nie jest regulowany, więc jego jakość i czystość może się znacznie różnić w zależności od partii.

Chociaż niektórzy użytkownicy donoszą o pozytywnych doświadczeniach z Changa, inni zgłaszają nieprzyjemne skutki uboczne, takie jak niepokój, paranoja i intensywny strach. Ponadto były zgłoszenia niepożądanych reakcji na narkotyk, w tym zaburzeń i innych powikłań zdrowotnych.

DMT — pozytywne działanie neurologiczne

Changa jest jednym z wielu badań, które analizują wpływ DMT na przewlekły ból pacjentów. Prace nad wpływem tego składnika na wzrost neuronów, co byłoby korzystne w leczeniu osób po udarze, również trwają. Ayałaska może mieć również pozytywny wpływ na pacjentów cierpiących na depresję. DMT jest pochodną tryptaminy, która jest nieselektywnym agonistą receptorów serotoninergicznych. Jest to ważne, ponieważ depresja jest często powiązana z niskim poziomem serotoniny w mózgu.

Ayahuasca a Changa

Ayahuasca i Changa to oba psychedelezy, ale są one różne pod względem składu chemicznego i sposobu działania. Ajalaska jest tradycyjnym napojem religijnym z Ameryki Południowej i jest stosowana w celach duchowych i terapeutycznych. Składa się z dwóch głównych składników: liści ayahuaski i kłącza dMT. W trakcie rytuału ayahuaski, uczestnicy piją tę mieszankę i odbywają podróż duchową, która może trwać kilka godzin. Z drugiej strony, czanga jest mieszanką suszonych roślin, które zawierają DMT i inne substancje, takie jak harmaliny i DMT. W przeciwieństwie do ayahuaski Changa jest palona i działa w ciągu kilku minut. Zarówno ayahuasca, jak i Changa, powodują potężne i niezapomniane doświadczenia, ale różnią się one charakterem i intensywnością tych doświadczeń.

Legalność changa

W Polsce changa jest nielegalna — tak samo, jak wszystkie substancje zawierające dimetylotryptaminę (DMT). Za ich posiadanie i handel nimi grożą kary równoznaczne z posiadaniem ciężkich narkotyków.

W jakich krajach changa jest legalna?

W niektórych krajach, takich jak Argentyna, Kolumbia, Meksyk i Peru, użycie Changi jest dozwolone w kontekście rytuałów tradycyjnej medycyny. W innych krajach, takich jak Niemcy, Holandia i Kanada, Changa jest traktowana jako nielegalny środek psychotropowy. W Polsce i w większości krajów europejskich oraz Stanach Zjednoczonych Czanga jest uważana za nielegalną substancję i może grozić za jej posiadanie i dystrybucję poważne konsekwencje prawne.

Podsumowanie

Changa to palona mieszanka DMT i innych ziół psychoaktywnych, która jest używana do celów duchowych i rekreacyjnych od kilku dziesięcioleci. Chociaż niektórzy użytkownicy donoszą o pozytywnych doświadczeniach z narkotykiem, inni zgłaszają nieprzyjemne skutki uboczne i niepożądane reakcje.

ŹRÓDŁA:

https://psychedelicspotlight.com/what-is-changa/

https://www.talktofrank.com/drug/dimethyltryptamine

Źródła:

https://sin.org.pl/substancje/dmt/

„Ayahuaska – potencjalne właściwości terapeutyczne w psychiatrii. Przegląd badań”

NEUROLOGIA PRAKTYCZNA, 5/2016

https://ichi.pro/pl/co-to-jest-changa-psychodelik-o-ktorym-prawdopodobnie-nigdy-nie-slyszales-jeszcze-135260695396050


changa