Opublikowano

Matrix i/a psychodeliki

Czerwona pigułka zażywana w filmie Matrix pozwalała dostrzec więcej. Podobne działanie mają substancje psychodeliczne. W jaki sposób wpływają na percepcję i dlaczego mechanika kwantowa to potwierdza?

Czym są psychodeliki i jak działają?

Psychodeliki są grupą substancji psychoaktywnych. Czasowo zmieniają percepcję oraz świadomość. Ich właściwości zostały zauważone i wykorzystane już wiele lat temu. Efekt pojawiający się po zażyciu nie przypomina jednak psychozy.

Kluczowym działanie psychodelików jest zmiana stanu świadomości. Może mieć on wpływ na percepcję, nastrój, ale także procesy poznawcze.

Serotonina, nazywana potocznie hormonem szczęścia istotnie wpływa na organizm człowieka. Psychodeliki natomiast wytwarzają wiązania do receptorów serotoninowych. Zmianie ulec może nastrój, ale również pamięć i całość zachowania osoby zażywającej.

Należy jednak rozróżnić substancje psychodeliczne od psychoaktywnych. Psychodeliki nie zmieniają znanych stanów umysłu, lecz wpływają na zupełnie inne, nieznane doświadczenia. Z tego powodu tak chętnie są wykorzystywane do transów oraz medytacji. Mogą wpływać także na marzenia senne.

Substancje psychodeliczne dzielą się na

  • Tryptaminy
  • Lizergamidy
  • Fenetylaminy

Ze względu na podobieństwa strukturalne do serotoniny, mogą silnie oddziaływać na receptory serotoninowe. Wywołują także subiektywne efekty, w większości wizualne. Mogą zniekształcać lub zmieniać perspektywę, ale także poprawiać ostrość widzenia, wzmacniać lub zmieniać kolory oraz wzmacniać rozpoznawanie wzorców.

Fizyczne efekty występujące po zażyciu substancji psychodelicznych, mogą dotyczyć libido, zmian w poczuciu ciężaru ciała, zmiany w kontroli nad ciałem, ale także euforię, stłumiony apetyt czy działanie przeciwbólowe.

Nazwa „psychodeliki” powstała w 1956 roku, jako alternatywa dla słowa „halucynogenny”. Wywodzi się od greckich słów psyche (dusza, umysł) i delein (manifestować, objawiać). Oznacza tym samym – objawienie duszy. Można tę nazwę zinterpretować jako dostęp do tego co nieznane.

Skutki połknięcie czerwonej pigułki – Matrix

Kalifornijski lekarz Alan J. Steinberg zauważył pewną zależność między działaniem czerwonych pigułek przedstawionych w filmie Matrix, a działaniem substancji psychodelicznych.

Analogia ta bazuje na pytaniu, czy chce się pozostać w nieświadomości (nie biorąc czerwonej pigułki ani psychodelików), czy jednak dąży się do poznania prawdy o świecie, w którym się żyje (zażycie substancji psychodelicznych oraz wybranie czerwonej pigułki).

Zażywając substancje psychodeliczne, możliwe jest zakłócenie świadomości, a także zmiany struktury jaźni, przez co wywołany efekt jest mistycznym doznaniem.

Czerwona pigułka w filmie pozawalała na obudzenie się poza Matrixem. Dzięki temu taka osoba miała szansę zobaczyć rzeczywisty świat z odpowiedniej perspektywy. Dodatkowo czerwona pigułka pozwalała na zrozumienie, że Matrix jest jedynie wirtualny, natomiast rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej.

Osoby zażywające substancje psychodeliczne również mogą zobaczyć rzeczywistość z zupełnie innej perspektywy. Przekraczając granice ciała, czasu oraz przestrzeni, można dostrzec prawdziwy wszechświat, składający się ze świadomości.

Świadomość i rzeczywistość – co mówi o nich mechanika kwantowa?

Serwis powołując się na słowa doktora Alana J. Steinberga, podkreśla również funkcję mechaniki kwantowej. Osoby zażywające substancje psychodeliczne oraz bohaterowie filmów Matrix twierdzą, że świat wirtualny jest uznawany za prawdziwy jedynie przez osoby nieoświecone (niezażywające czerwonej pigułki lub substancji psychodelicznych).

Mechanika kwantowa wielokrotnie potwierdza tę informację, że istnieje zarówno świat rzeczywisty dostępny dla oświeconych oraz ten wirtualny, który pozornie zostaje uznany za rzeczywisty.

Przede wszystkim, wedle Alana J. Steinberga mechanika kwantowa zwraca uwagę na fakt, że zarówno przeszłość, jak i teraźniejszość i przyszłość istnieją jednocześnie. Oddzielenie tych stanów jest jedynie iluzją.

„Outside the Matrix, looking in, an observer would say that time inside the Matrix is exactly what Einstein said it was” – Alan J. Steinberg, M.D

Teoria kwantów Einsteina – czy istnieje czerwona pigułka?

W teorii kwantów istnieje teza, że rzeczywistość jest stworzona losowo, na podstawie tego, co widzi świadomy umysł. Twórca mechaniki kwantowej, Erwin Schrödinger stworzył eksperyment myślowy nazywany potocznie kotem Schrödingera. Oznacza on, że kot zamknięty w pudełku jest jednocześnie żywy i martwy. A także, że taki pozostanie, póki nie otworzymy pudełka, aby się upewnić. Dopiero wtedy kot stanie się żywy lub martwy, w zależności tego, co świadomy umysł zaobserwuje.

Mechanika kwantowa informuje nas, że wszechświat nie jest zgodny z zasadami logiki – coś może być jednocześnie niczym i czymś, tak jak kot mógł być jednocześnie żywy i martwy.

Świadomość w pewnym sensie przypomina komputery kwantowe. Może rozwiązywać problemy i dostrzegać zmienne, niewidoczne w innych okolicznościach. Wszystko we wszechświecie jest połączone i wpływa na siebie nawzajem. Będąc poza Matrixem lub poza światem pozornie rzeczywistym, można dostrzec, że wnętrze jest tak samo połączone i kontrolowane.

Zgodnie z teorią kwantową, nie ma rzeczywistego obiektu w określonym miejscu, póki świadomy obserwator go nie zauważy – jak z kotem Schrödingera. Einstein uważał, że musi istnieć odpowiednik czerwonej pigułki, pozwalający dostrzec ukryte.

Psychodeliki, a czerwona pigułka – nowa perspektywa wszechświata

Mechanika kwantowa nieustannie zderza się ze świadomością. Powołując się na źródła, można znaleźć informacje, że wielu fizyków teoretycznych uważa, że świat składający się z przedmiotów niezależnych od ludzkiej obserwacji i świadomości, jest sprzeczny z mechanika kwantową.

Idea, że wszechświat istnieje wewnątrz świadomości, jest coraz śmielej rozważana w środowiskach naukowych.

Dlaczego Alan J. Steinberg uważa, że substancje psychodeliczne mogą stanowić odpowiednik czerwonych pigułek? Ponieważ osoby zażywające psychodeliki opisują doświadczenia zupełnie nowej, odmiennej perspektywy. To perspektywa dostrzegana przez mistyków, którzy od lat mówią, że wszechświat składa się ze świadomości.

Łącząc doświadczenia po psychodelikach wraz z mechaniką kwantową, można dojść do wniosku, że czerwona pigułka i świadomość są żyznym terenem badań, mających znaczące konsekwencje dla psychologii i nauki.

Źródła:

https://www.psychologytoday.com/us/blog/the-meditating-mind/202112/the-matrix-psychedelics-and-consciousness

Lewandowska Zuzanna; „Poznawcze efekty użycia środków psychoaktywnych. Psychodeliki jako narzędzie pomocne w rozwiązywaniu problemów”