Opublikowano

Kolorado “zalegalizowało” niektóre psychodeliki w 2022 – co dalej?

Korolado - jak wygląda legalizacja

Po tym jak w 2012 roku Kolorado zalegalizowało posiadanie marihuany, legislatura stanowa poszła o krok dalej i pod koniec 2022 roku zdecydowała o legalizacji niektórych środków psychoaktywnych. Ustawa niesie ze sobą zmiany w kilku obszarach, m.in. w zakresie medycyny, jednocześnie pozostawiając część ograniczeń.

Co zmienia nowelizacja?

Od momentu wejścia w życie ustawy, mieszkańcy Kolorado mogą legalnie posiadać niektóre z dotychczas zakazanych substancji. Regulacja obejmuje dwie z nich obecne w grzybach halucynogennych: psylocybinę oraz psylocynę, a także trzy kolejne pochodzenia roślinnego: ibogainę, meskalinę oraz dimetylotryptaminę (DMT). Nowe prawo dopuszcza:

  • posiadanie
  • uprawę
  • dzielenie się
  • używanie

Lokalne władze na obszarze Kolorado nie będą mogły wprowadzać rozwiązań bardziej restrykcyjnych niż regulacje stanowe, a stosowanie wymienionych środków nie będzie mogło być podstawą do odmowy ubezpieczenia lub przeszczepu organów. Ponadto substancje będą legalne tylko dla osób w wieku 21 lat i starszych. W przypadku młodszych osób grozić będzie 100 dolarów grzywny oraz do czterech godzin edukacyjnego kursu o używaniu środków psychoaktywnych. Natomiast recydywiści mogą spodziewać się nie tylko grzywny (w tej samej wysokości), ale również skazania na 24 godziny prac społecznych. Zakres swobody użytkowania ograniczony został do prywatnych posesji, stosowanie tych środków w miejscu publicznych będzie skutkować grzywną w wysokości nawet 1000 dolarów.

Twarde “nie” dla biznesu

Mimo szerokiego katalogu możliwości, jakie amatorom substancji psychoaktywnych oferuje nowelizacja stanowego prawa, Kolorado mówi stanowcze “nie” dla działalności zarobkowej związanej z tym obszarem. W przypadku medycznej działalności środki, prócz posiadanych przez osobę korzystającą z takich usług, mogą być również dostarczone przez licencjonowanych specjalistów, ale wyłącznie w formie nieodpłatnej.

Idea nieodpłatności wiąże się z wieloma aspektami, w tym również religijnym. Substancje obejmowane ustawą są używane w ceremoniach wielu plemion rdzennych Amerykanów, dlatego ustawodawca chciałby zapobiec nadmiernej komercjalizacji, która mogłaby wypaczyć kontekst religijny i kulturowy stosowania środków psychoaktywnych.

Zastosowanie medyczne

Z uwagi na brak możliwości handlu tymi środkami nie będzie jednak “aptek”, ani gabinetów lekarskich oferujących możliwość zakupu na receptę. Przepisy nakazują, by z początkiem 2024 roku istniały regulacje, na mocy których mogą powstawać licencjonowane ośrodki, w których będzie można pod nadzorem przyjmować substancje w celach medycznych. Początkowo dotyczyć to będzie jedynie psylocybiny i psylocyny, natomiast od 2026 roku władze stanowe będą mogły zadecydować o rozszerzeniu zakresu świadczonych usług o trzy substancje pochodzenia roślinnego.

Biorąc pod uwagę plan powstania całego sektora usług oferowanych mieszkańcom Kolorado ustawa nakazuje również, by do 1 stycznia 2024 roku ustalone zostały wymogi, jakie musi spełniać osoba zamierzająca prowadzić centrum medyczne oferujące terapię przy pomocy środków psychoaktywnych. Niezbędne będzie ustalenie wymaganych kwalifikacji, a także drogę edukacji i szkolenia, jakie muszą przejść, aby otrzymać stanową licencję.

Całość przedsięwzięcia związanego z regulacją medycznego aspektu nowego prawa będzie podzielona między dwie instytucje: Departament Skarbowy, w którym powstanie Wydział Medycyny Naturalnej (odpowiedzialny za wydawanie zezwoleń na powstawanie ośrodków) oraz Departament Agencji Regulacyjnych (licencje zawodowe).

Implementacja ustawy

Proces wdrażania przepisów nowego prawa jest rozłożony w czasie. Chociaż nastąpiła już dekryminalizacja, to przed ustawodawcą stoi szereg regulacji, których utworzeniu musi sprostać. Niektóre z nich już są procedowane. Władze stanowe pracują nad przepisani dotyczącymi licencjonowania ośrodków medycznych oraz osób, które będą w nich pracować.

Ciekawym elementem ustawy jest również powołanie nowej instytucji – Rady Medycyny Naturalnej. Jej zadaniem będzie obserwacja skutków wdrażanych zmian, w jej skład wchodzą eksperci z wielu dziedzin dotyczących medycyny, prawa karnego, ubezpieczeń czy religii. 17 marca tego roku stanowy Senat zatwierdził kandydatów do Rady.

Kolorado wprowadza kompleksowe rozwiązanie, które uwzględnia również czujny nadzór nad społecznymi efektami nowelizacji. Od wyników tych obserwacji z pewnością będą zależeć ewentualne przyszłe ruchy, zmierzające do dalszej liberalizacji (lub zaostrzenia) prawa stanowego.

Źródła:

https://www.kunc.org/news/2023-04-18/colorado-legalized-certain-psychedelics-last-year-now-lawmakers-have-to-regulate-them
https://www.cpr.org/2022/11/25/colorado-psilocybin-legalization-whats-next/
https://www.westword.com/marijuana/colorado-psychedelics-advisory-board-approved-senate-16454912
https://leg.colorado.gov/sites/default/files/initiative%2520referendum_proposition%20122%20final%20lc%20packet.pdf